TERMINAL

MORSKI

Dwustanowiskowe nabrzeże o dł. 415m i głębokości konstrukcyjnej 12,5m

Więcej
TERMINAL

BARKOWY

3 nabrzeża o łącznej długości 791m i głębokości eksploatacyjnej 4,5m

Więcej
TERMINAL

MIJANKA

Nabrzeże o długości 286m i głębokości eksploatacyjnej 8,40m

Więcej
Terminal

JASIENICA

Terminal do postoju jednostek śródlądowych (m.in. żegluga komercyjna oraz turystyczna)

Więcej

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ FIRMY

Udostępnienie nabrzeża do rozładunku lub załadunku urządzeniami przeładunkowymi klienta drobnicy i konstrukcji stalowej
Całodobowa obsługa w zakresie zaopatrzenia statków m.in. w paliwo, smary i inne materiały techniczne
Udostępnianie utwardzony placów składowych na czas nieprzekraczający 30 dni bez konieczności podpisywania umowy
Opłaty cumownicze pobiera się od pojemności brutto statku (V) (iloczyn całkowitej długości (L),szerokości (b) i zanurzenia według letniej marki (d))
W Pocie Morskim dostępne są żurawie chwytakowe o nośności Q=10 t, w Porcie Barkowym – o nośności Q=8 t
Za wynajem ładowarki dla klienta krajowego stosowana jest opłata za każdą rozpoczętą godzinę
Wodę na statek dostarczają pracownicy Portu specjalistycznym sprzętem
Odbiór odpadów ze statków korzystających z nabrzeży leżących w granicach Portu Morskiego w Policach
Wodowanie klient wykonuje własnym sprzętem. Port użycza nabrzeże i akwen.