TERMINAL MORSKI

Dwustanowiskowe nabrzeże o dł. 415m i głębokości eksploatacyjnej 12,5m

Więcej

TERMINAL BARKOWY

3 nabrzeża o łącznej długości 791m i głębokości eksploatacyjnej 4,5m

Więcej

TERMINAL MIJANKA

Nabrzeże o długości 286m i głębokości eksploatacyjnej 9,6m

Więcej

TERMINAL JASIENICA

Terminal do postoju jednostek śródlądowych (m.in. żegluga komercyjna oraz turystyczna)

Więcej

ELASTYCZNE ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ FIRMY

Udostępnienie nabrzeża do rozładunku lub załadunku urządzeniami przeładunkowymi klienta drobnicy i konstrukcji stalowej
Całodobowa obsługa w zakresie zaopatrzenia statków m.in. w paliwo, smary i inne materiały techniczne

Udostępnianie utwardzony placów składowych na czas nieprzekraczający 30 dni bez konieczności podpisywania umowy

Opłaty cumownicze pobiera się od pojemności brutto statku (V) (iloczyn całkowitej długości (L),szerokości (b) i zanurzenia według letniej marki (d))
W Pocie Morskim dostępne są żurawie chwytakowe o nośności Q=10 t, w Porcie Barkowym – o nośności Q=8 t

Za wynajem ładowarki dla klienta krajowego stosowana jest opłata za każdą rozpoczętą godzinę

Wodę na statek dostarczają pracownicy Portu specjalistycznym sprzętem

Odbiór odpadów ze statków korzystających z nabrzeży leżących w granicach Portu Morskiego w Policach
Wodowanie klient wykonuje własnym sprzętem. Port użycza nabrzeże i akwen

MARINE-TERMINAL

Der Seehafen hat Doppelstellenkai mit der Länge von 415 Metern und einer operativen Tiefe von 12,5 Metern

Mehr

LASTKAHN TERMINAL

Der Lastkahnhafen hat eine Kailänge von 2 × 200 Metern und einer operativen Tiefe von 4.5 Meter

Mehr

TERMINAL AUSWEICHE

Die Stellung Ausweiche ist das Hafenviertel mit einer Länge von 200 Metern und operativen Tiefe von 9,6 Metern

Mehr

TERMINAL IN JASIENICA

Das Terminal ist als Standplatz für kommerzielle Schifffahrt und Tourismus verwendet

Mehr

FLEXIBLE LÖSUNGEN FÜR IHR UNTERNEHMEN

Die Erschlieβung des Kais für das Entladen und Beladen von Stahlbau und Stückgut mit Umladungsmaschinen des Kunden
24-Stunden -Service im Bereich der Versorgung von Schiffen u.a. in Kraftstoffe, Schmierstoffe und andere technische Materialien
Die Erschlieβung der gehärteten Lagerstellen bis 30 Tagen ohne einen Vertrag zu unterzeichnen
Die Gebühren werden je nach Bruttoraumzahl des Schiffes erhoben (V) (das Produkt von Gesamtlänge (L), Breite (b) und Tiefgang gemäß des Sommermarke (d))
Im Seehafen stehen Greiferkräne von Q = 10 t, Im Lastkahnhafen – von Q = 8 t
Für einen Verleih vom Ladegerät an einen Inlandkunden  wird die Gebühr für jede initiierte Stunde angewendet
Wasser für Schiffe liefern die Hafenarbeiter mit der spezialisierten Ausrüstung
Die Abfälle werden von den Schiffen abgenommen, die die innerhalb des Seehafens in Police liegenden Kais nutzen
Der Kunde führt eine Wasserung mit der eigenen Ausrüstung. Der Hafen stellt die Kais und das Gewässer zur Verfügung.