ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE Sp. z o.o.

Port Morski Police jest czwartym portem w Polsce pod względem przeładowywanej masy towarowej. Rocznie przeładowywanych jest tu około 2,0 mln ton ładunków. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” SA są jedynym krajowym przedsiębiorstwem branży chemicznej dysponującym specjalistycznym zapleczem portowym w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Port Police to cztery terminale przeładunkowe towarów masowych takich jak: fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak i kwas siarkowy.

-100
METRÓW NABRZEŻY
0
TON ŁADUNKÓW ROCZNIE
0
STATKÓW ROCZNIE
0
TERMINALE PRZEŁADUNKOWE

TERMINAL MORSKI

Port Morski to dwustanowiskowe nabrzeże o długości 415 metrów i głębokości eksploatacyjnej 12,5 metrów podzielone funkcjonalnie na stanowisko do wyładunku surowców, wyposażone w dwie rozładowcze suwnice bramowe typu KONE o wydajności 6000 ton/dobę oraz stanowisko nawozowe przeznaczone do załadunku produktów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wyposażone w urządzenie załadowcze typu MVT o wydajności 3500 ton/dobę oraz dwa żurawie chwytakowe o nośności Q=10t. Ponadto nabrzeże posiada kryty magazyn (2000 m2) i place składowe o powierzchni 5 000 m2.

TERMINAL BARKOWY

Port Barkowy posiada 3 nabrzeża o łącznej długości 791 metrów i głębokości eksploatacyjnej 4,5 metra. Wyposażenie przeładunkowe stanowią dwa żurawie chwytakowe o nośności Q=8t oraz taśmociąg załadowczy o maksymalnej zdolności załadunkowej 3500 ton/dobę. Obsługiwane są tu barki i statki o długości do 120 metrów i zanurzeniu 4 metrów, czyli około 3000 DWT.

TERMINAL MIJANKA

Stanowisko przeładunkowe „Mijanka” to nabrzeże o długości całkowitej 286 metrów (pomiędzy skrajnymi wyspami), długości linii cumowania 246 metrów i głębokości zanurzenia statków do 9,15 metra, przeznaczone do przeładunku produktów płynnych. Wyposażone jest w punkt przeładunkowy amoniaku o maksymalnej wydajności 600 ton/godzinę. Na stanowisku tym mogą być obsługiwane statki do 24 000 DWT (rufa/dziób  nie może wystawać poza dalbę nr 11). W roku 2018 planowana jest modernizacja infrastruktury „Mijanki” polegająca na zwiększeniu parametrów stanowiska i wielkości obsługiwanych statków.

TERMINAL JASIENICA NA RZECE GUNICA

Terminal w Jasienicy na rzece Gunica został zbudowany w 1979 r. z przeznaczeniem do przeładunku przede wszystkim kruszyw niezbędnych do budowy Zakładów Chemicznych Police. W roku 2015 zakończono pierwszy etap przywrócenia terminala do funkcjonalności. Obecnie terminal jest użytkowany do postoju jednostek śródlądowych, a prowadzące do niego drogi wodne, są wykorzystywane do żeglugi komercyjnej oraz turystycznej. Długość linii cumowniczej: 220m, dopuszczalne zanurzenie przy nabrzeżu to 1m oraz w kanale dojściowym 0,8m (zaplanowane do osiągnięcia zanurzenie jednostek: 2,5m), rzędna korony budowli: +1,5m. Nabrzeże wyposażone w urządzania odbojowe oraz urządzenia cumownicze.

Zarząd Zakładów Chemicznych “Police” SA i Gmina Police zdecydowały o powołaniu spółki zarządzającej gruntami i infrastrukturą portową.

1 grudnia 2004r. rozpoczęła działalność nowa spółka pod nazwą Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Andrzej Łuc – Prezes Zarządu

Janusz Jagielski – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Dariusz Słaboszewski – Przewodniczący
Tomasz Pyfel – Sekretarz
Cezary Arciszewski

Zgromadzenie Wspólników

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A.
Gmina Police

Na początku lat 70. surowce dla Zakładów Chemicznych w Policach, takie jak fosforyty, apatyty czy ilmenity były przeładowywane w porcie w Świnoujściu. Stamtąd barkami i małymi statkami były transportowane do portu w  Policach.

Większe jednostki nie mogły tu wpływać ze względu na poziom zanurzenia.

Pierwsze jednostki z surowcami zacumowały do kei Portu Barkowego w 1970 roku.

Pod koniec lat 70. w związku z wysokim obrotem mas towarowych w zakładach chemicznych, podjęto decyzję o budowie na Odrze portu pełnomorskiego. Inwestycję rozpoczął Zarząd Portu Szczecin-Świnoujścia, później przejęły ją i dokończyły Zakłady Chemiczne Police.

Terminal Morski nazywany też Portem Morskim był gotowy do przeładunków w 1993 roku. Największy statek jaki zawinął do polickiego portu miał wyporność 48 tys. DWT.

Pod koniec  lat 70. przekazano do eksploatacji także port barkowy na rzece Gunica o zdolności przeładunkowej 600 tys. ton rocznie.

Broszura o Porcie Morskim Police (pobierz)