ZARZĄD MORSKIEGO PORTU POLICE Sp. z o.o.

Port Morski Police jest czwartym portem w Polsce pod względem przeładowywanej masy towarowej. Rocznie przeładowywanych jest tu około 2,0 mln ton ładunków. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” SA są jedynym krajowym przedsiębiorstwem branży chemicznej dysponującym specjalistycznym zapleczem portowym w bezpośrednim sąsiedztwie firmy. Port Police to cztery terminale przeładunkowe towarów masowych takich jak: fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak i kwas siarkowy.

-100
METRÓW NABRZEŻY
0
TON ŁADUNKÓW ROCZNIE
0
STATKÓW ROCZNIE
0
TERMINALE PRZEŁADUNKOWE

TERMINAL MORSKI

Port Morski to dwustanowiskowe nabrzeże o długości 415 metrów i głębokości eksploatacyjnej 12,5 metrów podzielone funkcjonalnie na stanowisko do wyładunku surowców, wyposażone w dwie rozładowcze suwnice bramowe typu KONE o wydajności 6000 ton/dobę oraz stanowisko nawozowe przeznaczone do załadunku produktów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., wyposażone w urządzenie załadowcze typu MVT o wydajności 3500 ton/dobę oraz dwa żurawie chwytakowe o nośności Q=10t. Ponadto nabrzeże posiada kryty magazyn (2000 m2) i place składowe o powierzchni 5 000 m2.

TERMINAL BARKOWY

Port Barkowy posiada 3 nabrzeża o łącznej długości 791 metrów i głębokości eksploatacyjnej 4,5 metra. Wyposażenie przeładunkowe stanowią dwa żurawie chwytakowe o nośności Q=8t oraz taśmociąg załadowczy o maksymalnej zdolności załadunkowej 3500 ton/dobę. Obsługiwane są tu barki i statki o długości do 120 metrów i zanurzeniu 4 metrów, czyli około 3000 DWT.

TERMINAL MIJANKA

Stanowisko przeładunkowe „Mijanka” to nabrzeże o długości całkowitej 286 metrów (pomiędzy skrajnymi wyspami), długości linii cumowania 246 metrów i głębokości zanurzenia statków do 9,5 metra, przeznaczone do przeładunku produktów płynnych. Wyposażone jest w punkt przeładunkowy amoniaku o maksymalnej wydajności 600 ton/godzinę. Na stanowisku tym mogą być obsługiwane statki do 24 000 DWT (rufa/dziób  nie może wystawać poza dalbę nr 11). W roku 2018 planowana jest modernizacja infrastruktury „Mijanki” polegająca na zwiększeniu parametrów stanowiska i wielkości obsługiwanych statków.

TERMINAL JASIENICA NA RZECE GUNICA

Terminal w Jasienicy na rzece Gunica został zbudowany w 1979 r. z przeznaczeniem do przeładunku przede wszystkim kruszyw niezbędnych do budowy Zakładów Chemicznych Police. W roku 2015 zakończono pierwszy etap przywrócenia terminala do funkcjonalności. Obecnie terminal jest użytkowany do postoju jednostek śródlądowych, a prowadzące do niego drogi wodne, są wykorzystywane do żeglugi komercyjnej oraz turystycznej. Długość linii cumowniczej: 220m, dopuszczalne zanurzenie przy nabrzeżu to 1m oraz w kanale dojściowym 0,8m (zaplanowane do osiągnięcia zanurzenie jednostek: 2,5m), rzędna korony budowli: +1,5m. Nabrzeże wyposażone w urządzania odbojowe oraz urządzenia cumownicze.

Zarząd Zakładów Chemicznych “Police” SA i Gmina Police zdecydowały o powołaniu spółki zarządzającej gruntami i infrastrukturą portową.

1 grudnia 2004r. rozpoczęła działalność nowa spółka pod nazwą Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.

Zarząd Spółki

Dariusz Budzik – Prezes Zarządu

Radosław Maćkowiak – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza Spółki

Artur Tobolewski – Przewodniczący
Kinga Kijewska – Sekretarz
Cezary Arciszewski

Zgromadzenie Wspólników

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A.
Gmina Police

Na początku lat 70. surowce dla Zakładów Chemicznych w Policach, takie jak fosforyty, apatyty czy ilmenity były przeładowywane w porcie w Świnoujściu. Stamtąd barkami i małymi statkami były transportowane do portu w  Policach.

Większe jednostki nie mogły tu wpływać ze względu na poziom zanurzenia.

Pierwsze jednostki z surowcami zacumowały do kei Portu Barkowego w 1970 roku.

Pod koniec lat 70. w związku z wysokim obrotem mas towarowych w zakładach chemicznych, podjęto decyzję o budowie na Odrze portu pełnomorskiego. Inwestycję rozpoczął Zarząd Portu Szczecin-Świnoujścia, później przejęły ją i dokończyły Zakłady Chemiczne Police.

Terminal Morski nazywany też Portem Morskim był gotowy do przeładunków w 1993 roku. Największy statek jaki zawinął do polickiego portu miał wyporność 48 tys. DWT.

Pod koniec  lat 70. przekazano do eksploatacji także port barkowy na rzece Gunica o zdolności przeładunkowej 600 tys. ton rocznie.

Broszura o Porcie Morskim Police (pobierz)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Police Seaport Authority

In terms of the amount of cargo it handles Police Seaport is the fourth largest port in Poland. Annually we handle approximately 2.0 million tonnes of cargo. Police Chemical Works SA is the only Polish chemical manufacturer with access to specialist port facilities in the direct vicinity of its premises. Police Seaport operates as a handling terminal for bulk cargos such as phosphates, apatites, ilmenite ore, potassium salt, fertilizers, ammonia and sulfuric acid.

-100
quays of total length
0
million tons of cargo per year
0
vessels per year
0
terminals

The Sea Terminal

A two-berth quay with a length of 415 m and an operational depth of 12.5 m divided into an area for unloading raw materials equipped with two Kone unloading gantry cranes with a capacity of 6 000 t / 24 hours and a fertiliser berth for handling the products of Police SA Chemical Works equipped with MVT cargo handling equipment with a capacity of 3 500 t / 24 hours and two grab cranes with a load-bearing capacity of Q=10t. The quay also has a warehouse (2 000 m2) and open storage with an area of 5 000 m2.

The Barge Terminal

The Barge Terminal is situated in the direct vicinity of the chemical works and has a quay length of 2 x 200 m and an operational depth of 4.5 m. Its cargo handling equipment consists of two grab cranes with a capacity of Q=8 t and a belt conveyor with a maximum loading capacity of 3 500 t / 24 hours. The barge terminal serves barges and ships with a length of up to 120 m and draught of 4.0 m, that is around 3 000 DWT.

The Mijanka Terminal

A quay with a length of 286 m and an operational depth of 9.5 m designated for handling liquid products and equipped with two handling points with a capacity of: ammonia – 600 t / hour. The Mijanka berth can serve ships with a length of up to 24000 DWT.

Terminal in Jasienica on the Gunica River

Gunica Terminal has a quay 245 metres long. No handlings are performed on that Terminal at the moment. At the quay is situated a paved handling yard with the area of 0.3 ha.

The Police Port has functioned already since 1971 – originally as the company port of Zakłady Chemiczne “Police” S.A. and since 1 December 2004 obtaining the status of an independent subject under name: Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o.. Shareholders in Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. are Zakłady Chemiczne “POLICE” S.A. (90%) and the Municipality of Police (10%). The Police Port plays an important role in the sea economy, occupying since few years the fourth place, among the Polish ports, as regards the level of the handling performed. The Company plans to construct, in the few next years, new port quays as well as to improve the transport infrastructure, as result of which the service offer of the Port shall be enlarged and its handling capacity shall be increased.

Board of Directors

Dariusz Budzik – Chairman of the board

Radosław Maćkowiak – Vice Chairman

Supervisory Board

Artur Tobolewski
Kinga Kijewska
Cezary Arciszewski

History in a nutshell

As early as 1970 the first raw materials vessels were mooring on the quay of the Barge Port. During the seventies the entire port infrastructure (the quays, belt conveyors, and three eight-tonne cranes) was used to serve barges and small ships within the limits of its draught capacity. The cargoes (at that time phosphates and apatites) were transferred from bulk carriers to barges in Świnoujście and transported on to the Police factory. Eventually, when the titanium white plant was started up, the port began to handle imported ilmenite. Barges were also used to transport finished products.

In 1979 due to the large quantity of cargo being transported from the Police Chemical Works (the largest producer of non-organic chemical products in Poland) and to lessen the cargo load handled by the Szczecin-Świnoujście port complex the decision was made to construct a port for the chemical works on the River Oder with the capacity to serve ocean-going ships. The project was initiated by the Szczecin-Świnoujście Port Authority but was taken over by Police SA Chemical Works in 1982, while a barge port on the Gunica River with a handling capacity of 600 000 tonnes a year was delivered for operation in 1979.

The construction project including the port for the chemical works and belt conveyors for unloading raw materials and loading fertiliser onto ships was completed in 1993. Once the Seaport was ready the handling capacity of the port complex was concentrated there. In 1997 the Police Port Complex handled 40 million tonnes of goods, while the largest ship to enter Police port had a displacement of 48 000 DWT.

PORT AND TERMINAL POLICE INFORMATION BOOK (download)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.